Maas en Niers
Gezondheid
maandag16mrt2020

Corona virus

Coronamaatregelen van juli blijven van kracht

Het bestuur heeft in haar vergadering van 26 augustus opnieuw naar de mogelijkheden voor onze activiteiten en ons Jaarprogramma gekeken. Hierbij hebben we hetgeen in de persconferentie van het kabinet van 18 augustus jl. naar buiten gebracht is en het hoge aantal nieuwe Corona gevallen juist ook in ons eigen Maas en Niers gebied mee laten wegen. Het bestuur heeft besloten dat het protocol zoals dat sinds 1 juli 2020 geldt vrijwel onveranderd blijft tot eind van dit jaar of tot het moment dat wij andere adviezen en inzichten aangereikt krijgen. 

De enige wijziging is dat wanneer de werkgroepen Insecten, Vlinders, Planten, Vogels, Groentjes en Landschapsbeheer gezamenlijk in de natuur overeenkomstig de RIVM richtlijnen bezig willen zijn dat op basis van de kabinetsrichtlijnen mogelijk is. De werkgroepleden krijgen het dringende advies om mondkapjes te gebruiken als er geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Tenzij er in de praktijk al een andere oplossing is gevonden die naar tevredenheid werkt en waarmee wordt voldaan aan de richtlijnen. Het is geen verplichting om aan een werkgroep deel te nemen! Voel je te allen tijde vrij om in verband met je eigen gezondheid of die van je naasten de afweging te maken om hier nog niet aan deel te nemen.

Lezingen, excursies en cursussen (ook de Natuurgidsenopleiding) gaan in elk geval tot het einde van dit jaar niet door of vinden niet plaats. Dit omdat onze locatie niet geschikt is om de 1,5 m afstand te houden.
Het bestuur wil hiermee een duidelijke lijn stellen, zodat er een duidelijk antwoord gegeven kan worden op b.v. aanvragen voor een wandeling of excursie.

Richtlijnen van kracht tot ze herroepen worden:

We herhalen de  belangrijkste richtlijnen i.v.m. Corona nog een keer: 

Houd zowel buiten als binnen altijd 1,5 meter afstand van elkaar.

Bij het gebruiken of betreden van onze gebouwen houd dan de RIVM hygiënerichtlijnen in acht. Kom daar alleen als het niet anders kan. Kom zoveel mogelijk alleen in de buitenlucht bij elkaar. De werkgroepcoördinator is hier leidend in.

Wanneer je in “het Leger” komt, desinfecteer je handen en noteer bij de ingang je naam en adres op het betreffende formulier!

Kom alleen in de auto naar de locatie of afgesproken plek. Bij het delen van een auto is het gebruik van een mondkapje verplicht voor zowel chauffeur als bijrijder.

Blijf vaak je handen wassen en desinfecteer materialen en werktuigen vóór en na het gebruik. Houd tijdens de activiteit het betreffende gereedschap bij één persoon.

Kom alsjeblieft niet naar een locatie als je verkoudheidsklachten hebt en laat je bij klachten (ook bij lichte klachten) direct testen. Via www.coronatest.nl of telefoonnummer 0800-1202 is dit snel en eenvoudig te regelen. Zo houden we het samen veilig.

Voor de laatste en meest actuele informatie verwijzen we naar de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Wanneer je toch nog vragen hebt of graag wilt overleggen, neem dan contact op met Martien van Raaij, tel. 06-54377205   voorzitter@ivn-maasenniers.nl