Ik wil een gift doen

Hoe kan ik een gift of schenking doen?

Soms wil iemand of een bedrijf een schenking of gift doen aan IVN Maas en Niers. Dat Kan. Graag zelfs.

Wij gaan daar zeer discreet mee om. Een gever kan, indien gewenst anoniem blijven. Onze penningmeester zal tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) alleen de bedragen van ontvangen schenkingen en giften noemen.

Wilt u een schenking of gift doen, vul dan hieronder het webformulier in. 

ANBI

IVN Maas en Niers valt onder de ANBI. Dat wil zeggen: Voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) gelden belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. 

IVN Maas en Niers voldoet aan de voorwaarden van de ANBI, zie hieronder onze gegevens. 

ANBI gegevens 2021 van IVN Maas en Niers

 

Vul hier uw voor- en achternaam in.
Vul hier uw e-mailadres in.
Vul hier uw adres en huisnummer in.
Vul hier uw postcode en woonplaats in.
Vul hier uw mobiel- of telefoonnummer in.
Vul hier het bedrag in van uw schenking of gift.
Laat hier uw opmerking of toelichting achter.

Het genoemde bedrag kunt u, onder vermelding van uw naam met de omschrijving 'schenking' of 'gift' overmaken naar: 

IVN Maas en Niers, Rabobank Gennep, IBAN: NL69 RABO 0140 6634 60