Bieb

 

Bieb 1

De biebwerkgroep heeft de lijsten met de unieke verzameling van boeken, lespakketten, geschriften en foto’s geschikt gemaakt voor de website.

De meer dan 1300 ‘items’ zijn onderverdeeld in 7 hoofdcategorieën en vele subcategorieën.
(Alle boeken zijn en blijven eigendom van IVN Maas en Niers. Niets uit deze uitgaves mag zonder schriftelijke toestemming van IVN Maas en Niers worden vermenigvuldigd!) 

Bieb 2

De lijsten zijn PDF formaat, zodat ze eenvoudig te downloaden en te lezen zijn op iedere computer. Er is een lijst met alle categorieën en 7 lijsten met ‘items’ van een bepaalde categorie.

Uitlenen / terugbrengen Het blijkt dat in het verleden niet altijd correct met de uitleen van boeken is omgegaan. De bieb is niet afgesloten en voor iedereen toegankelijk. Dit brengt met zich mee dat boeken die uit de bieb geleend worden, genoteerd dienen te worden op de uitleenlijst.

De lijst dient volledig ingevuld te worden bij de uitleen.
De teruggebrachte boeken worden voortaan in een “boeken-terug-bak” gelegd, deze staat zichtbaar op de tafel. Als er een IVN-activiteit is in het clubgebouw, kun je altijd in de bieb terecht. Mocht je buiten deze tijd iets willen lenen, neem dan gerust contact met mij op via de mail: bibliotheek@ivn-maasenniers.nl dan spreek ik met jou een tijdstip af zodat je wel in de bieb terecht kunt.

Lijst met alle hoofdcategorieën

A-Biologie
B-Dieren
C-Hogere planten
D-Lagere planten en schimmels
E-Landschap, Bodem en Geografie
F-Geschiedenis
G-Mens en Natuur

Foto database Zoals in de Manie aangekondigd is de foto-database nu op orde. In het onderstaande pdf-bestand staat wat beschikbaar is. Van de paddenstoelen is er een lijst op nederlandse naam, zodat een bepaalde paddenstoel makkelijk te vinden is.
Wil je een bepaalde foto gebruiken (met bron vermelding), neem dan per
e-mail (even) contact op. Natuurlijk zijn ook nieuwe, eigen foto’s van harte welkom. Stuur ze op naar: bibliotheek@ivn-maasenniers.nl

Index Foto’s & Paddenstoelen

Bieb-lijsten per categorie

In de bieb liggen de uitgebreide lijsten (met: auteur, uitgever, jaar en locatie) in de map met de uitleenlijst. Opmerkingen en suggesties om een en ander nog verder te optimaliseren zijn natuurlijk van harte welkom.