Maas en Niers
Bomen & Struiken
Op
woensdag15jan202020:00

Kansen en bedreigingen van klimaatverandering op bomen

Bomen en Klimaat

Op 15 januari organiseren de gezamenlijke IVN-afdelingen De Maasvallei, De Groene Overlaat en Maas en Niers de lezing ‘Kansen en bedreigingen van klimaatverandering op bomen’. Deze lezing wordt verzorgt door de boomspecialist Henry Kuppen en laat beeldend de gevolgen op bomen zien die een ieder waar kan nemen en vaak herkent van bomen in zijn eigen omgeving.

Vanwege klimaatverandering ontstaan steeds meer zomerstormen, hevige buien én droogte. Het wordt een uitdaging om water in de stedelijke omgeving te houden om de momenten van droogte op te kunnen vangen. Daarnaast zijn de laatste jaren veel nieuwe boomziekten en aantastingen geïntroduceerd zodat er bijna geen geschikte boomsoort meer over lijkt te blijven. De manier waarop we hiermee omgaan lijkt fundamenteel onvoldoende. Door de oorzaken en effecten inzichtelijk te krijgen en daarmee aan de basis van het probleem van afnemende kwaliteit van bomen te werken zal in de loop van de jaren een meer toekomstbestendig bomenbestand ontstaan. De uitdaging van de toekomst is op welke wijze we inhoud geven aan de noodzaak tot het toepassen van soortendiversiteit en nemen van klimaatadaptatie maatregelen.

Over de spreker. Henry Kuppen is senior adviseur en directeur van boomonderzoek en adviesbureau Terra Nostra. Dit bureau houd zich bezig met vraagstukken rondom bomen in de openbare ruimte. Hij is regelmatig in het nieuws als deskundige rondom de eikenprocessierups en wordt nationaal en internationaal ingehuurd om overheden en instanties van advies te voorzien en spreekt wereldwijd op congressen en seminars met passie over bomen. Website: www.terranostra.nu
blog: www.henrykuppen.nl

De lezing vindt plaats op 15 januari in De Heksenboom,
Bosweg 40, Sint Anthonis en begint om 20.00 uur.
Kosten: consumpties zijn voor eigen rekening, vrijwillige bijdrage voor IVN.

Je kunt je aanmelden bij Angeline Aben, tel. 0485-383207 of ivndemaasvallei_educatie@outlook.com
Bij afdeling IVN Maas en Niers via: wandelen-ivnmn@live.nl

Algemene informatie

zondag 5 januari 2020 - 13:44