Maas en Niers
Bomen & Struiken
Op
woensdag14mrt201810:00

Boomfeestdag 2018

Boomfeestdag

Kijk ook op:  https://www.boomfeestdag.nl

Boomfeestdag vindt ieder jaar plaats op de derde woensdag van maart. Door de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart hebben we besloten om Boomfeestdag 2018 plaats te laten vinden op woensdag 14 maart. Dezelfde activiteiten alleen op een andere datum!

Woensdag 14 maart 2018 -
‘Operatie Boomfeestdag: Maak ’t Buiten Beter!’

Het wordt voor veel gemeenten een spannende periode: worden de Klimaatdoelen-2020 gehaald? Naar verwachting staan duurzaamheid en klimaat hoog in de diverse verkiezingsprogramma’s. Gemeenten realiseren zich vaak onvoldoende dat de aanplant van bomen en bossen helpt bij het halen van deze gemeentelijke Klimaatdoelen. Kijk er de Klimaatakkoorden van Parijs en Rotterdam maar op na! En als de aanplant van bomen en bossen wordt gedaan met kinderen, werkt het twee kanten op:
kinderen helpen de gemeente bij het halen van haar Klimaatdoelen en de gemeente leert kinderen de waarde en het belang van bomen en bossen voor een gezond klimaat in te zien.

Dus…..tijd voor Operatie Boomfeestdag! 

Essentaksterfte

Staatsbosbeheer -de moeder van de Boomfeestdag- speelt ook een grote rol in Operatie Boomfeestdag: ze roept de hulp in van kinderen om op Boomfeestdag  2018 in al haar boswachterijen bomen te planten. Na andere boomziektes wordt nu, door het veranderende klimaat, ook de es bedreigd en wel door de essentaksterfte. Lanen en bossen verdwijnen op grote schaal. Staatsbosbeheer start daarom in 2018 met de essenaanplant-campagnein haar bossen en roept hierbij de hulp in van kinderen en Boomfeestdag.

Maak ’t buiten beter!

Kinderen zijn graag buiten. Maar…..hoe lang kan dit nog met deze klimaatproblematiek? Het wordt nu echt tijd om wat te doen! “Operatie Boomfeestdag; maak ’t buiten beter!” roept gemeenten op om op Boomfeestdag-2018 zoveel mogelijk bomen te planten in buurten, wijken en in het buitengebied met kinderen uit groep 6 en 7.

 

Algemene informatie

dinsdag 2 januari 2018 - 11:45