Werkgroep Vlinders

Leo Hassing en Harry Linckens zijn in 2004 gestart met nachtvlinderonderzoek.
Zij hebben al belangwekkende waarnemingen gedaan.
Zij stellen in schemerdonker een scherm op, waarachter een lamp is opgesteld.
De dieren vliegen naar de lichtbron en belanden dan op het scherm.
Deze worden gevangen, geïdentificeerd en weer vrij gelaten.
Om ze te lokken, is een speciaal mengsel bereid.

Contactpersoon: Leo Hassing; tel: 053-5383519;
email: ringstation-overdinkel@kpnplanet.nl.

(laatste wijziging 10-08-2017)