Werkgroep Schoolgidsen

De schoolgidsen verzorgen buitenprojecten voor basisscholen in de gemeente Losser, zoals excursies of tochten met een opdracht.

Zonodig wordt het materiaal daarvoor door de leden zelf ontworpen en gemaakt.

In 2013 is deze werkgroep nieuw leven ingeblazen. Een negental schoolklassen heeft deelgenomen aan het waterdiertjesproject. Ook in de jaren 2014 en 2015  verliep dit project succesvol. Speciaal voor dit project is ook een instructiefilmpje gemaakt, zie: youtube-filmpje. De deelnemende scholieren krijgen dit filmpje van te voren te zien, zodat ze enigszins weten wat hun te wachten staat.

In april 2016 is er nog een instructiefilmpje gemaakt voor het zogenaamde herfstproject: nog een filmpje

Contactpersoon: Frans Tiessen, 053-5385543,
email: fstiessen@hotmail.com.

(laatste wijziging 10-08-2017)