Verslag Landschapsbeheer

 

Tweeduizendzestien is afgesloten. We hebben dat jaar 207 uur gewerkt.

Het laatste kwartaal van 2016 was het weer ons goed gezind. In oktober hebben we ons bezig gehouden met het verwijderen van boomopslag uit de heide.ovember  stond de eendenvijver nog net droog en daardoor konden we daar het oude snoeihout --dat we vorig jaar niet konden verbranden, omdat het in het water lag-- nu wel opstoken en dat hebben we gedaan samen met takken, die nu vrij kwamen door het afzetten van een stel oude wilgenstobben. (inmiddels staat er weer water in de eendenvijver)

In december was het vrijwel windstil en konden we weer op de heide aan het werk om opslag te verwijderen. Deze keer hadden we een plek, waar we het kwijt konden zonder dat het “in de weg ligt”. (Maar nog niet alle opslag is er uit).

Wat we het komende kwartaal gaan doen hangt weer van het weer af. De paden moeten nog bijgewerkt worden, de beek moet waarschijnlijk geschoond worden. Doordat het al lang vrij droog is, is er heel veel blad in blijven liggen en dat vormt soms dammen en die moeten er uit, omdat daardoor “overstromingen” ontstaan. En als het streng vriest, is er nog een stukje bos, dat al een paar jaar aandacht vraagt en daar kunnen we ook een vuurtje stoken. Kortom, afwisseling genoeg.

Bij al dat werk kunnen we best nog wel hulp gebruiken. Dus heb je tijd over en wil je je een paar uur inspannend ontspannen en koffie drinken, kom dan maar op de tweede zaterdag van de maand om 9.00 uur naar de parkeerplaats Duivelshof aan de Lossersestraat.

Je kunt onze werkplek in het terrein vinden door de geel/zwarte bordjes te volgen.

We houden pauze van 10.30 tot ongeveer 11.00 uur in de boomgaard langs de beek.

Je bent ook daar welkom.

Siebe