Natuurgidsenopleiding

Het zit erop! De natuurgidsenopleiding is op 24 juni afgesloten met de diploma-uitreiking. Het IVN is 21 natuurgidsen rijker. Alle cursisten hebben hun opleiding afgesloten met het behalen van een mooi diploma.

natgids01
Vóór het zover was, moest er wel het een en ander gebeuren. Het begon op 21 januari 2016 met de eerste kennismaking tussen de 25 cursisten en het cursusteam.  Helaas hebben enkele cursisten in verband met persoonlijke redenen de cursus vroegtijdig moeten beëindigen. De overige cursisten hebben 1 ½ jaar keihard gewerkt om hun doel te bereiken.

De eerste activiteiten stonden in het teken van kennismaking met het IVN. Alle cursisten hebben in maart 2016 de stagemarkt bezocht om kennis te maken met de werkgroepen van IVN-Losser en IVN-Oldenzaal. Na de stagemarkt hebben de cursisten beslist bij welke werkgroepen ze stage gingen lopen. Een aantal cursisten was na de stage zo enthousiast, dat ze lid zijn geworden bij de betreffende werkgroep.

natgids02

Tijdens de cursusavonden en de excursies was er aandacht voor tal van onderwerpen, zoals plantenfysiologie en plantensystematiek, dierensystematiek, bodem, landschap en bewoning.

 Bij sommige onderwerpen werden gastdocenten ingeschakeld. De Vogelwerkgroep Losser heeft de cursisten wegwijs gemaakt in alles, wat met vogels te maken heeft. Roeleke Steentjes heeft aandacht besteed aan zoogdieren en diersporen. Eric Mulder van Natura Docet verzorgde een prachtige excursie in het Lutterzand langs de Dinkel. Marianne Oude Tijdhof liet de cursisten kennis maken met de nachtzwaluw.

natgids03

Een belangrijk onderdeel van de cursus was het veldwerkweekend in Orvelte. Een weekend van hard werken en elkaar goed leren kennen. Tijdens dit weekend hebben de cursisten een start gemaakt met het organiseren van de Nacht van de Nacht. Er werden plannen gemaakt en taken verdeeld. Een goede samenwerking en een fantastische inzet heeft geleid tot een zeer geslaagde Nacht van de Nacht.

natgids04

Naast al deze activiteiten was er in de opleiding ook aandacht voor presentatietechnieken en werkvormen. Er werden ‘3 minutenpraatjes’ gehouden. Er is geoefend met het begeleiden van excursies en tenslotte werden er nieuwe activiteiten ontwikkeld. Deze nieuwe activiteiten werden ontwikkeld als eindopdracht. Zo is er een excursie ontwikkeld over Egheria. Daarnaast is er nog een excursie ontwikkeld over eetbare planten. Maar er was ook aandacht voor natuur en beweging, landschapsonderhoud door scholieren en materiaal om ouderen weer in contact te brengen met de natuur. Al deze eindproducten werden gepresenteerd op 17 juni. En daarmee hebben de cursisten hun opleiding afgerond. We feliciteren alle cursisten met het behalen van het diploma en heten ze van harte welkom bij het IVN.

Rob Melchers