Natuurbode

De Natuurbode was het verenigingsblad van de IVN afdeling Losser.
Elk lid en donateur ontving de Natuurbode.
Het verscheen 4 keer per jaar: in januari, april, juli en oktober.

Vanaf maart 2017 zal de Natuurbode worden vervangen door een Nieuwsbrief. In verband met de kosten van het printen van de Natuurbode gaan we over op een Nieuwsbrief.
Deze verschijnt 6 keer per jaar. Op de voor- en achterkant van de Nieuwsbrief worden de onderwerpen in het kort omschreven. Klikt U op het eind van een tekst op ‘lees meer’, dan komt U op de website. Hier leest U over hetzelfde onderwerp een uitgebreide tekst.
Degenen, die geen gebruik maken van de digitale weg, krijgen de gedrukte versie van een Nieuwsbrief thuis bezorgd. Zij missen de mogelijkheid van ‘lees meer’.

U kunt bij de redactie aangeven, of u de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen. De voorkeur gaat uit naar digitale ontvangst. Het is zonder meer gewenst uw emailadres door te geven, want dan kunnen "heet-van-de-naald"-berichten worden doorgegeven.
Mail daarom  graag uw emailadres naar natuurbodelosser@gmail.com 

De laatst verschenen Natuurbode is die van januari - februari 2017 (JAARGANG 43 nr. 1), zie  Losser NB jan 2017

(laatste wijziging 23-03-2017)

Enkele onlangs verschenen Natuurbodes treft u aan in onderstaande links:

losser-nb_2016_01.pdf losser-nb_2016_02.pdf
losser-nb_2016_03.pdf losser-nb_2016_04.pdf

En van eerdere datum:

losser-nb_2015_01.pdf losser-nb_2015_02.pdf
losser-nb_2015_03.pdf losser-nb_2015_04.pdf