Jaarverslagen

Jaarlijks in maart/april brengt de IVN, afdeling Losser, een jaarverslag uit. Hierna  volgen links naar de jaarverslagen van 2012 en volgende jaren. Hierin wordt verslag gedaan van de activiteiten van het bestuur en de werkgroepen van de afdeling Losser. Ook de financiële overzichten zijn er in opgenomen.

losser-jaarverslag_2012.pdf

losser-jaarverslag_2013.pdf

losser-jaarverslag_2014.pdf

losser-jaarverslag_2015.pdf

losser-Jaarverslag_2016.pdf

losser-jaarverslag_2017.pdf

losser-Jaarverslag 2018.pdf

 

(laatste wijziging 05-05-2018)