Buitengebied

Werkgroep Buitengebied

Deze werkgroep hield zich bezig met de ruimtelijke ordeningsaangelegenheden in de gemeente Losser. Zij bestudeerde daartoe plannen, die door instanties als gemeente, provincie of waterschap werden gepubliceerd. Wanneer zij dat nodig vond, probeerde de groep via inspraakprocedures alternatieven aan te reiken.

Contactpersoon was: Siebe van der Woude; tel: 053-5382221;
email: siebevdwoude@planet.nl.

De werkgroep is per eind juni 2017 opgeheven.

(laatste wijziging 10-08-2017)