Algemeen

Welkom bij IVN, afdeling Losser, algemene informatie

De IVN, afdeling Losser, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland als "IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Losser", nummer:  40075391.

De  Natuurbode is het verenigingsblad van de IVN, afdeling Losser.

Hieronder volgt een aantal verwijzingen naar diverse algemene zaken, zoals bestuurssamenstelling, verenigingsblad, financiën, etc.  

(laatste wijziging 08-08-2016)