Agenda Algemene Ledenvergadering

Nieuwsbrief maart 2017

Beste leden en donateurs

Wij nodigen jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van IVN-Losser op donderdag 13 april 2017 bij café Heijdemann, Smalmaatstraat 55, 7581 HH in Losser. De vergadering begint om 19:30 uur (de zaal is open vanaf 19:00 uur).

Op de agenda staan de volgende punten:

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2016
 5. Conceptjaarverslag 2016
 6. Verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit Wim Evers en Ruud Spiering
 7. Verslag van de penningmeester over het jaar 2016
 8. Begroting 2017
 9. Verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie
 10. Verlenen van decharge en een nieuw mandaat aan het bestuur
 11. Rooster van aftreden en verkiezing van de leden voor een nieuwe zittingsperiode
    Dinant Wes Anke Polman Rob Melchers Wout Schuit
  Aftredend april
  2019
  april
  2019
  october
  2018
  tijdelijk
  penningm.
  Op dit moment zijn er binnen het bestuur vacatures voor een voorzitter en een penningmeester. Kandidaten kunnen zich opgeven tot de aanvang van de vergadering.
 12. Communicatie met de leden
 13. PR
 14. Verzekeringen
 15. Rondvraag
 16. Pauze
 17. Wim Evers. Lezing over voedsel in de Middeleeuwen, deel 2
 18. Sluiting

De koffie/thee en één pauzeconsumptie zijn voor rekening van  IVN-Losser. Wij hopen op een grote opkomst.

Het bestuur.