Aanmelden IVN Losser

Aanmelden als lid of donateur van IVN-afdeling Losser

IVN, afdeling Losser, kent een aantal vormen van lidmaatschap:

  • leden, tenminste € 20,00 per jaar *)
  • huisgenootleden, tenminste € 10,00 per jaar
  • jeugdleden, tenminste € 6,00 per jaar
  • donateurs, tenminste € 12,50 per jaar

*) Zoals afgesproken op de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2016 wordt met ingang van kalenderjaar 2017 de minimum  lidmaatschapsbijdrage voor gewone leden veranderd in € 20,00 per jaar.

Van de leden wordt verwacht dat zij actief zijn in een van de werkgroepen of in het bestuur van IVN-Losser. Zij ontvangen de Natuurbode en het landelijke IVN-tijdschrift "Mens en Natuur". De donateurs ondersteunen de IVN financieel. Zij ontvangen de Natuurbode en kunnen deelnemen aan diverse activiteiten. Misschien ten overvloede, het woordje "tenminste" staat er niet voor niets, meer mag en wordt zeer gewaardeerd!

U wordt lid  of donateur van IVN Losser door u per mail aan te melden bij het secretariaat of de ledenadministratie. Ook is dit mogelijk door achterin het verenigingsblad, de Natuurbode, het aanmeldformulier in te vullen en dit naar het secretariaat of de ledenadministratie op te sturen. Het wordt zeer op prijs gesteld als de IVN wordt gemachtigd om via een incasso-opdracht de jaarlijkse bijdrage van uw bankrekening te kunnen afschrijven. U kunt dit aangeven bij uw aanmelding. Mocht dit een probleem zijn, dan wordt u verzocht de jaarlijkse bijdrage in maart van het betreffende kalenderjaar over te maken aan IVN-Losser, bankrekeningnummer: NL15 RABO 0130 3413 04.

Verder is het handig uw emailadres door te geven. De Natuurbode kan dan digitaal worden verzonden naar dit adres. Dit scheelt in de kosten!  Mocht dit een probleem zijn, dan kan de Natuurbode ook in papieren vorm bij u in de brievenbus worden bezorgd. Uw emailadres wordt dan alleen gebruikt om "heet-van-de-naald"-aankondigingen door te geven.

Ledenadministratie: Wout Schuit; Tjibbe Knolstraat 44; 7586 BC  Overdinkel. Tel: 053-7850210;
email: ivnlosserpenningmr@yahoo.com

 (laatste wijziging 06-10-2016)