Overijsselse Hout

Dit is een van de twee bosgebieden aan de oostkant van Lelystad, tussen de A6 en de stad.
De Overijsselse Hout, in beheer bij de Gemeente Lelystad, bestaat uit ca. 360 ha bos met 75 ha graslanden en is de meest noordelijke van de twee.
De bodem bestaat klei. De ontwatering is het hele jaar door zeer goed. Er komt geen kwel van betekenis voor.
Er komen verschillende zeldzame varensoorten voor in het Jagerbos. In het Bergbos is de Grote keverorchis waargenomen.
Het bos bestaat uit gemengd loofbos, is goed ontsloten (wandel- ruiter en fietspaden) en wordt druk bezocht door inwoners van Lelystad.