Lelystad
Natuur in de Buurt
woensdag27sep2017

IVN Natuurprijs

IVN - afdeling Lelystad bestaat in 2017 40 jaar. IVN ‘staat’ voor natuur en duurzaamheid. De afdeling Lelystad is actief en organiseert van alles in en met de natuur. Kinderen zijn welkom op de Jeugdnatuurclub (kijk ook op: ivn.nl/afdeling/lelystad). Vanwege dat jubileum heeft het IVN Lelystad een natuurwedstrijd uitgeschreven. Verenigingen, organisaties, (groepjes of individuele buurt-)bewoners konden aan de wedstrijd meedoen. Doel: meer natuur in de buurt. Stichting Bultparkcomité heeft de prijs (400 euro!!) gewonnen met een nestkastenproject op de scholen rond het Bultpark. We zij er apetrots op!! De bedoeling is dat aan/bij de scholen, samen met wat leerlingen, verschillende nestkasten opgehangen worden. Kinderen houden in de gaten of ze bewoond worden. Wanneer het project ook daadwerkelijk van start gaat komen we er op terug.