Lelystad
Natuur in de Buurt
donderdag20sep2018

Groen project Bultpark en IVN Lelystad:vrijwilligers gezocht

Groen project zoekt vrijwilligers

Het Bultpark, toch al het mooiste park van Lelystad, wordt nog een beetje mooier. Stichting Bultparkcomite en IVN afdeling Lelystad zijn samen bezig met de ontwikkeling van een aantrekkelijk groenplan dat bestaat uit vier projecten:

- Tiny forest: Lelystadse bossen in miniformaat

- Lekker Lelystad

- Drie Blije Bijen Borders

- Kruidenplukbak

TINY FOREST (oppervlakte ongeveer 400 - 450 m2). In dit bosje groeien vrijwel alle bomen en struiken die je ook in de Lelystadse bossen kunt vinden. Ook aandacht voor kruidachtige bosplanten, schimmels en meer. In het bosje ligt een openlucht - klaslokaal met daaromheen een geurstrook om kinderen te stimuleren vaker te ruiken aan bloemen en bladeren. Het bosje krijgt een educatieve functie, onder andere voor kinderen maar je kunt er ook lekker doorheen dwalen.

LEKKER LELYSTAD (oppervlakte ongeveer 200-250 m2). In Lelystad groeien veel bomen en struiken met eetbare vruchten, bladeren en/of bloemen. Iedereen die van lekker houdt mag ervan plukken!

In deze Lekker Lelystad 'tuin' staan bijna alle soorten aangeplant, zodat je ze 'in het echt' kunt zien voor je op pad gaat in het Lelystadse groen.

 

BLIJE BIJEN BORDERS (oppervlakte ruim 70 m2). Insecten zoals bijen en vlinders, hebben het moeilijk in Nederland. Ook in het Bultpark proberen we ze een handje te helpen. Zo worden er jaarlijks bijenweides ingezaaid, er zijn drie heesterstroken (lente, zomer en herfst) met drachtplanten (dracht is nectar en/of stuifmeel). In deze Blije Bijen Borders krijgen vaste planten een plekje. Mensen die wat willen doen voor insecten in hun eigen tuin kunnen hier een keuze maken. In het tuincentrum kunnen ze de planten van hun keuze aanschaffen.

KRUIDENPLUKBAKKEN ( totale oppervlakte ongeveer 70 m2 waarvan 25 m2 kruiden). Kruiden zijn steeds meer in en terecht want kruiden maken alles lekkerder! In deze kruidenplukbakken groeien verschillende kruiden waar je als bewoner van mag plukken op het moment dat het jou past. In een van de kruidenplukbakken komt een insectenhotel te staan, geschonken door de gemeente ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van IVN afdeling Lelystad in 2017. Een bankje maakt dat je kunt genieten van de kruidige geuren! Naast de 'vaste' kruiden worden er in een grote bak eenjarige planten met eetbare bloemen en/of bladeren ingezaaid.

 

R E A L I S A T I E (feitelijke aanleg in najaar of winter 2018 of lente 2019)

De realisatie van de projecten is van twee dingen afhankelijk: geld en vrijwilligers. Het enthousiasme bij Stichting Bultparkcomite en IVN afdeling Lelystad, de initiatiefnemers, en gemeente Lelystad is groot. We hebben er alle vertrouwen in dat het, wat het geld betreft, wel gaat lukken, ook omdat er al toezeggingen binnen zijn!

Daarnaast spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Als er projecten zijn waar we geen of niet genoeg vrijwilligers voor kunnen vinden dan gaat dat project helaas niet door. WE HEBBEN JOU DUS NODIG!

Vrijwilliger zijn betekent dat je met enige regelmaat, meestal samen met anderen, onderhoud uitvoert in/aan 'jouw' project. Het worden geen klussen die dagen per week vragen maar een (paar) uur per veertien dagen ben je er wel mee bezig. Maar: je bent lekker buiten, ziet vlinders, je hoort vogels, voelt de wind door je haren, je krijgt een stukje beweging en je bent gezellig met elkaar aan de slag. Trots op wat je met elkaar voor elkaar brengt voor anderen!

L A A T    V A N    J E    H O R E N

Wil je aan de slag? Laat dan van je horen:

- kruidenplukbak : mevrouw Wil van Kessel (mailadres: a.w.vankessel@kpnmail.nl)

- Blije Bijen Borders: Kees van Wijk (mailadres: vanwijk.vanhaaf@gmail.com)

- Lekker Lelystad: Peter Kouwenhoven (p.a.kouwenhoven@gmail.com)

- tiny forest: Peter Kouwenhoven (p.a.kouwenhoven@gmail.com)