Gelderse Hout

Dit is een van de twee bosgebieden aan de oostkant van Lelystad, tussen de A6 en de stad.
Van het Gelderse Hout is ca. 100 ha in beheer is bij SBB en 43 ha bij de gemeente Lelystad.
Het gebied grenst aan de Oostervaart, dit biedt mogelijkheden voor het versterken van de ecologische verbinding richting Visvijverbos en Kamperhoek.
De bodem bestaat klei. De ontwatering is het hele jaar door zeer goed. Er komt geen kwel van betekenis voor.
Het bos bestaat uit gemengd loofbos, is goed ontsloten (wandel- ruiter en fietspaden) en wordt druk bezocht door inwoners van Lelystad.