Lelystad
Voor IVN leden
Op
maandag07sep202015:07

Algemene Ledenvergadering

Beste mensen,

Alles is dit jaar anders dan in de voorgaande jaren, en dat geldt ook voor ‘onze’ Algemene Leden Vergadering (ALV). In plaats van op een zondag in april bij de Werfsjop, houden we hem nu op maandagavond 7 september a.s. van 20.15 tot 21.00 uur in de Duurzaamheidswinkel. Noodgedwongen kunnen we er deze keer ook geen leuke activiteiten aan vastknopen, maar is het alleen de statutair verplichte jaarvergadering. Maar jullie zijn er absoluut niet minder hartelijk dan anders welkom!

De agenda ziet er als volgt uit:

1 Opening

2 Jubilarissen

3 Mededelingen

4 Verslag jaarvergadering 2019 (staat in het zomernummer 2019 van Flevolacus)

5 Verslag van de secretaris (staat in het lentenummer 2020 van Flevolacus)

6 Verslagen werkgroepen (in het winternummer 2019 en het lentenummer 2020 van Flevolacus)

7 Financieel verslag (op deze site in de map ANBI)+ bevindingen kascommissie

8 Begroting 2020

9 Voorstel voor een Flevolandse IVN-dag

10 Rondvraag en sluiting

Vanaf 20 uur is de inloop voor deze vergadering.

Helaas gelden er wel enkele corona-maatregelen. Uiteraard moeten we 1,5 m afstand van elkaar houden, maar we mogen ook geen koffie of thee zetten in de Duurzaamheidswinkel en geen gebruik maken van het toilet. Wij zullen frisdrank meenemen en willen jullie vragen om zelf een beker of glas mee te nemen, zodat we geen wegwerpbekertjes hoeven te gebruiken.

Voor de liefhebber is er de driedelige boekenserie 'Europese Natuur in Nederland te koop; de opbrengst is voor onze vereniging. Of wellicht is er een ander boek interessant voor je, afkomstig uit ons archief. 

We hopen dat jullie niet afgeschrikt worden door deze veranderingen en dat we jullie op 7 september weer kunnen begroeten.

Namens het bestuur van IVN-afdeling Lelystad,

Yvonne Nederpel

Algemene informatie

maandag 7 september 2020 - 20:00 tot 21:00
Uitnodiging voor de ALV.