Lelystad
IVN
Op
zondag07apr201914:00

Algemene ledenvergadering

LET OP DATUMWIJZIGING!!!!!!!

 

Let op: de ALV is 1 week vervroegd!!!

Op zondag 7 april is de Algemene Ledenvergadering. De zittingstermijn van 2 bestuursleden loopt dan af: van de penningmeester, Rob Holling, en van de voorzitter, Yvonne Nederpel. Beiden zijn herkiesbaar, maar de posities staan natuurlijk ook open voor andere gegadigden. We horen graag uiterlijk 25 maart of er kandidaten zijn. U kunt zich melden bij Peter Kouwenhoven.

Programma 7 april 2019 :
13.30u - 14.30u ALV 
14.30u - 16.00u gezellig samen zijn met nestkasten maken, pannenkoeken bakken en pesto maken. 
Introducés zijn ook van harte welkom. 

Locatie : Werfsjob, Bronsweg 10, Lelystad

Kascommissielid gezocht

Jaarlijks moet het financiële verslag van de penningmeester goedgekeurd worden door een door de Algemene Ledenvergadering benoemde kascommissie. Deze commissie bestaat uit 2 leden, die elk een zittingstermijn van 2 hebben: een zat het jaar ervoor ook al in deze commissie en één nieuw lid moet benoemd worden. We zoeken dus één nieuw lid voor de kascommissie. De tijdsinvestering is één avond per jaar, waarop de penningmeester zijn verslag toelicht en de leden van de kascommissie alle onderliggende stukken kunnen inzien en van commentaar kunnen voorzien. Aanmelden kan bij de penningmeester, Rob Holling. 

Algemene informatie

zondag 7 april 2019 - 14:00 tot 16:00