Lid worden

Nieuwe leden kunnen kiezen als welkomstgeschenk uit een IVN Zoekkaart bloeiende bermplanten of Zoekkaart diersporen.
De zoekkaarten zijn heel geschikt voor mensen die in natuur geïnteresseerd zijn (en er nog niet veel van weten) en voor kinderen.

Aanmelden

Als u zich aansluit bij onze afdeling ontvangt u vier maal per jaar het landelijke IVN-blad “Mens en Natuur” en drie keer het Bladgroen (bij voorkeur per e-mail). Bladgroen is het gecombineerd blad van IVN Leidse regio en KNNV afd Leiden e.o.

De contributie wordt aan landelijk IVN betaald en is per jaar € 24, huisgenoot-leden € 6,50.
U kunt actief worden als lid, maar dat is geen vereiste. Er zijn vele mogelijkheden om actief te zijn. Actieve leden kunnen op eigen verzoek een korting van € 10,- op de contributie krijgen, zie dit als een  onkostenvergoeding. 

Hier volgen er een paar mogelijkheden om actief lid te zijn:

In het algemeen hebben actieve leden een natuurgidsencursus gevolgd.
De volgende Natuurgidsenopleiding zal beginnen op 1 januari 2022.

U kunt ook donateur worden. U steunt ons plaatselijk werk ook dan met een bijdrage van (minimaal) € 10,– Donateurs ontvangen driemaal per jaar het Bladgroen per e-mail. Wegens de sterk gestegen druk- en verzendkosten kan gekozen worden voor de papieren versie van Bladgroen, dan vragen we minimaal € 16,-

De lidmaatschapsvoorwaarden zijn hier te vinden >>>>
Het lidmaatschap duurt minimaal één jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van de dag van inschrijving tot één jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt steeds automatisch verlengd met één jaar.
Het lidmaatschap kunt u jaarlijks tot 1 maand voordat het lidmaatschap afloopt, opzeggen. Opzeggen kan bij het landelijk IVN of bij onze ledenadministratie: Ria Fijn van Draat (071-5210887). Hier kunt u ook informatie krijgen over de datum waarop u ooit lid bent geworden.