Lid worden van IVN Leidse regio

Nieuw! Nieuwe leden kunnen kiezen als welkomstgeschenk uit een IVN Zoekkaart bloeiende bermplanten of Zoekkaart diersporen.

De zoekkaarten zijn heel geschikt voor mensen die in natuur geïnteresseerd zijn (en er nog niet veel van weten) en voor kinderen.

Mensen die via het landelijk IVN lid worden kunnen dit boek ook krijgen. Zij kunnen op het aanmeldformulier aangeven dat ze zich bij IVN Leidse regio willen aansluiten. In wezen maakt het ons niet uit via welke weg iemand lid wordt.

Als u lid wordt van onze afdeling ontvangt u vier maal per jaar het landelijke IVN - blad “Mens en Natuur” en drie keer het Bladgroen (bij voorkeur per e-mail). De contributie is per jaar € 24, huisgenoten € 2,50. De contributie is per kalenderjaar. Als u in in een lopend jaar lid wordt, wordt de contributie in het eerste jaar aangepast in overleg.
U kunt actief worden als lid, maar dat is geen vereiste. Er zijn vele mogelijkheden om actief te zijn. Actieve leden kunnen op verzoek restitutie van € 10,- van de contributie krijgen. Hier volgen er een paar mogelijkheden om actief lid te zijn:

  • gidsen bij wandelingen
  • helpen bij een cursus
  • mee doen in een werkgroep
  • helpen bij tentoonstellingen
  • het maken en op orde houden van materialen
  • administratief werk
  • voorlichting via kranten en tijdschriften.

In het algemeen hebben actieve leden een natuurgidsencursus gevolgd.
Er is net een Natuurgidsen afgerond! De volgende Natuurgidsenopleiding zal beginnen op 1 januari 2022.

U kunt ook donateur worden. U steunt ons plaatselijk werk ook dan met een bijdrage van (minimaal) € 10,– Donateurs ontvangen driemaal per jaar het Bladgroen (gecombineerd blad van IVN Leidse regio en KNNV afd Leiden e.o) per e-mail. Wegens de sterk gestegen druk- en verzendkosten kan gekozen worden voor de papieren versie van Bladgroen, dan vragen we minimaal € 16,-

U kunt zich als lid (donateur of lid) aanmelden bij onze ledenadministratie: Ria Fijn van Draat (071-5210887).
Onze bankrekening: IBAN-nummer NL88 TRIO 0197 9101 73
t.n.v. IVN afd. Leiden (in het bankrekeningnummer is de O in TRIO de letter O, er komt 2 keer het cijfer 0 in voor).

De lidmaatschapsvoorwaarden zijn hier te vinden >>>>
Het lidmaatschap duurt minimaal één jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van de dag van inschrijving tot één jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt steeds automatisch verlengd met één jaar.
Het lidmaatschap kun je jaarlijks tot een maand voordat het lidmaatschap afloopt, opzeggen. Opzeggen kan bij bij onze ledenadministratie: Ria Fijn van Draat (071-5210887). Bij mij kun je ook informatie krijgen over de datum waarop je lid bent geworden.