Beeld en Geluid

Geschiedenis
Nadat eind vorige eeuw voor een aantal IVN leden duidelijk was dat ook het IVN mee moest gaan met de moderne techniek is in het jaar 2000 de Beamerwerk-
groep opgericht. Na een grondige inventarisatie heeft IVN regio Leiden als eerste IVN afdeling in 2002 een beamer en laptop aangeschaft om ook digitale presentaties te kunnen geven. Inmiddels is de apparatuur vernieuwd en hebben we  steeds meer IVN leden opgeleid om presentaties in PowerPoint te maken. Nu is het een gemeengoed geworden en zouden we niet anders meer willen. In 2012 heeft de Beamerwerkgroep de huidige naam gekregen die nu beter past.

Huidige taken
De kerntaken van de werkgroep voor Beeld en Geluid zijn: Het beheren van de aanwezige hardware. Het opleiden en ondersteunen van werkgroepen en leden van onze afdeling (en vaak ook daarbuiten) met het gebruik van digitale presentatietechnieken en de daarbij behorende hardware. Verder zijn wij vraagbaak t.a.v. talloze zaken die met digitaal presenteren en de benodigde materialen te maken hebben.

Nadere informatie
Wilt u meer weten neem contact op met één van de kernleden van deze werkgroep.
Sjaan van Agtmaal

Neem contact op met Sjaan voor meer informatie: zoals diverse overzichten, handleidingen, achtergrondinformatie.