Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Lid worden van IVN regio Leiden

Er zijn twee mogelijkheden om lid van onze afdeling te worden:

  1.     U wordt donateur. U steunt ons plaatselijk werk ook dan met een bijdrage van (minimaal) € 10,– Donateurs ontvangen driemaal per jaar het Bladgroen (gecombineerde blad van IVN regio Leiden en KNNV afd Leiden e.o) per e-mail. Wegens de gestegen druk- en verzendkosten kan gekozen worden voor de papieren versie van Bladgroen, dan vragen we minimaal € 16,-
  2.     U wordt lid. Leden ontvangen vier maal per jaar het landelijke IVN - blad “Mens en Natuur” en drie keer het Bladgroen (bij voorkeur per e-mail). De contributie is per jaar € 24, huisgenoten € 2,50. U kunt actief worden als lid, maar dat is geen vereiste. Er zijn vele mogelijkheden om actief te zijn. Actieve leden kunnen op verzoek restitutie van € 10,- van de contributie krijgen. Hier volgen er een paar mogelijkheden om actief lid te zijn:
  • gidsen bij wandelingen
  • helpen bij een cursus
  • mee doen in een werkgroep
  • helpen bij tentoonstellingen
  • het maken en op orde houden van materialen
  • administratief werk
  • voorlichting via kranten en tijdschriften.

In het algemeen hebben actieve leden een natuurgidsencursus gevolgd.
In januari 2017 is er een Natuurgidsenopleiding van start gegaan!

U kunt zich als lid (donateur of lid) aanmelden bij onze ledenadministratie: Ria Fijn van Draat (071-5210887).
Onze bankrekening: IBAN-nummer NL88 TRIO 0197 9101 73
t.n.v. IVN afdeling Leiden (in het bankrekeningnummer is de O in TRIO de letter O, er komt 2 keer het cijfer 0 in voor).