Leeuwarden e.o.
Natuur
donderdag16feb2017

Landschapspijn

Vorig jaar heeft Jantien de Boer, journalist bij de Leeuwarder Courant, veel gepubliceerd over ‘landschapspijn’. Het zijn de stille weilanden en het voortdurende zicht op een raaigraswoestijn die zorgen voor een verdrietig gevoel. Een gevoel van spijt ook om wat verloren is gegaan.

De Friese bioloog Theunis Piersma zegt pijn te voelen als hij naar het Friese landschap kijkt: ‘Ik rijd door Friesland en ik huil van binnen. Ik huil omdat ik overal verlies om me heen zie’. Dat is landschapspijn. Zelf heb in het voorjaar de toeristische Pontjesroute gefietst. Ook daar niets dan voelbare landschapspijn door de doodstille weilanden waar geen grutto, kievit, tureluur of scholekster te horen is.

De weidevogels hebben het onverminderd zwaar, kan het tij nog gekeerd worden? Doe mee met de Natuur enquête! Het provinciebestuur werkt momenteel aan een nieuw plan voor de natuur in Friesland. De Leeuwarder Courant  wil in samenwerking met It Fryske Gea en de Friese Milieufederatie de bevolking vragen wat ze van de natuur in Friesland vinden. Doe mee met de enquête! De uitkomsten worden aangeboden aan de provincie die ze kan meenemen in het nieuwe natuurplan.

Ga voor het invullen van de enquête naar: www.lc.nl/natuur De sluitingsdatum is uiterlijk 20 februari 2017. Er zijn al 1850 inzenders. Friesland telt zo’n 650.000 inwoners, er kunnen nog heel veel inzendingen bjkomen :-)

Kening fan de greide: foto Jan Tijsma