Jaarverslag 2019

Leeuwarden e.o. 8 januari 2021

Voorwoord.

Als bijlage op deze pagina vindt u het jaarverslag van 2019. Dit jaarverslag geeft een mooi beeld van de activiteiten van het afgelopen jaar van onze vereniging IVN Leeuwarden en omstreken. Ook geeft dit jaarverslag een beeld van alle andere zaken die zich dit jaar binnen onze vereniging hebben afgespeeld. Deze activiteiten waren niet mogelijk zonder de inzet van de vele vrijwilligers van onze vereniging. Dit jaarverslag is dus bovenal een beeld van hun harde werk.

Samen zijn wij IVN. Van onze leden en belangstellenden die deelnemen aan onze excursies, tot de vrijwilligers in de werkgroepen die alle activiteiten in goede banen laten verlopen en een bestuur dat zich er op richt deze vereniging sterk en gezond te houden. Jong en oud hebben het afgelopen jaar kunnen genieten van de vele natuureducatieve aspecten van onze vereniging. Excursies, cursussen, lezingen, de website, de Facebookpagina. Veel is vernieuwd. Overal draagt het ons gedachtengoed uit; mensen kennis te laten maken met de natuur en blijvende aandacht vragen voor de natuur.

Onze vereniging is een actieve, levendige vereniging. Afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van een aantal actieve leden, maar hebben we er ook aan alle kanten de nodige versterking bij gekregen. Tevens waren er succesvolle samenwerkingen met andere organisaties zoals het Natuurmuseum. Het bestuur probeert altijd voldoende ondersteuning te geven en initiatief te nemen om nieuwe kansen te benutten. Echter is het bestuur er het afgelopen jaar niet in geslaagd nieuwe bestuursleden te vinden om het tekort aan mankracht aan te vullen. Het bestuur maakt zich hier zorgen over. Er komen  aanvragen binnen voor activiteiten van IVN, waar geen gehoor aan kan worden gegeven.

Namens het bestuur wensen wij iedereen veel leesplezier bij dit jaarverslag en bedanken we iedereen voor de geweldige inzet van het afgelopen jaar om onze ideeën over een duurzame toekomst met veel oog voor natuur over te brengen op anderen.

Het bestuur,

November 2020

Jaarverslag 2019 IVN Leeuwarden e.o

Deel deze pagina