Themaochtend ‘’De Skriezen en de Hoantsen binne der wer”

(Volgeboekt)

Op zaterdagmorgen 18 maart 2023 gaan we in de Friese Zuidwesthoek weer op zoek naar skriezen (grutto’s). Ook hopen we dan hoantsen (kemphanen) en meer van dat moois te zien. We zullen op deze ochtend plasdras gebieden en/of poelen en broedgebieden bezoeken tussen Leeuwarden – Bolsward en in de omgeving van Workum en It Heidenskip. Halverwege de ochtend vertelt Jos Hooijmeijer van de Rijksuniversiteit Groningen over het langlopende onderzoek naar ‘de Skries’. Hierbij zal ongetwijfeld aandacht zijn voor de veranderende habitat in het broedgebied, op de migratieroutes en in de overwinterings- gebieden. Mede door het gebruik van kleurringen en zenders bij individuele vogels en door habitatonderzoek zijn de onderzoekers bij het onderzoek al heel veel meer te weten gekomen over zeer relevante zaken voor de bescherming van de soort.

Indeling van de ochtend: Vertrek (carpoolen) om 08.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de Pieter Sipmawei in het Westeinde, Leeuwarden. Tot ongeveer 09.30 uur opzoeken van de skriezen en hoantsen tussen Leeuwarden en Bolsward. Aansluitend de presentatie (met koffie/thee/koek) in ‘Het Wapen van Friesland’ in Easterlittens. Vanaf ongeveer 10.30 uur naar de omgeving van Workum en It Heidenskip voor de (gekleurringde) skriezen, hoantsen, enz. Terug in Leeuwarden: uiterlijk 13.00 uur.

Mee te nemen:

  • Kleding: bij het weer aangepaste kleding en schoeisel. Laarzen zijn niet nodig.
  • Neem als je ze hebt, vooral je vogelgids, verrekijker, telescoop en camera mee!
  • Van meerijders wordt een bijdrage in de benzinekosten verwacht van € 5.- p.p.
Waar
Parkeerplaats Pieter Sipmawei
Pieter Sipmawei
8915 DZ Leeuwarden
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Bijdrage voor leden van IVN Leeuwarden e.o. en hun partners: € 10,00 (incl. de consumpties) per deelnemer. Bijdrage voor niet-IVN leden is € 12,50 per deelnemer. Over te maken op het rekening-nummer NL57 ABNA 0605 599 440 ten name van IVN Natuur- en Milieueducatie te Leeuwarden, met vermelding van “De skriezen en hoantsen binne der wer, 2023”.
  • Maximaal aantal deelnemers: 16
  • Aanmelden verplicht: Ja

Jan Kramer

Leeuwarden Vogelwerkgroep

Ontdek meer over

Deel deze pagina