Algemene ledenvergadering – lezing over de paddentrek

Het bestuur van de IVN afdeling Leeuwarden e.o. nodigt je van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Agenda

1.    Opening en welkom

2.    Mededelingen

3.    Bespreken en vaststellen van het algemeen jaarverslag 2022

4.    Verslag van de kascommissie en het verlenen van decharge aan de penningmeester

5.    Bestuur:

Aantredend:   Esther Dijkstra, secretaris
Aftredend:     Martine Giesberts, secretaris
Louise van Zeijl, algemeen lid
6. Reilen en zeilen van onze afdeling

7. Rondvraag en sluiting van het officiële gedeelte

Pauze, met koffie/thee/ oranje koek

Lezing over de Paddentrek

Na de pauze is er een lezing door het coördinatieteam van Jeroen Breidenbach over de paddentrek. Ze vertellen hoe het grote project is gestart, wat er allemaal is bereikt met daarbij de soorten die er voorkomen.

paddentrek
Waar
Kurioskerk
Julianalaan 38
8932 AA Leeuwarden
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Ja

Ontdek meer over

Deel deze pagina