Contact Leeuwarden e.o.

Bij vragen, aanmeldingen en/of aanvullingen neemt u gerust contact met ons op. 
 

Overzicht (werk-) groepen en contactpersonen
 

Werkgroepen Naam Telefoonnummer E-mail
Vogels Corry van der Meer (058) 213 80 24  E-mail
Planten Nader in te vullen Nader in te vullen  
Jeugd Tineke Vernhout (058) 288 65 67  E-mail
Leeuwenboekje Avion Eizenga (058) 288 78 92 E-mail
Communicatie Els Bultsma (058) 212 58 49 E-mail
Bestuur Bart Franken (06) 139 23 787 E-mail

Klik op de naam om een e-mail te versturen

Postadres 

  • Harmen Sytstrawei 7, 8915 HB Leeuwarden