Contact Leeuwarden e.o.

Bij vragen, aanmeldingen en/of aanvullingen neemt u gerust contact met ons op. 
 

Overzicht (werk-) groepen en contactpersonen
 

Werkgroepen Naam Telefoonnummer E-mail
Vogels Corry van der Meer (058) 213 80 24  E-mail
Planten Vacant ---  
Jeugd Lysbet Hoekstra-Michels 06 42 49 84 16 E-mail
Leeuwenbrief Maartje sluis --- E-mail
Communicatie Els Bultsma (058) 212 58 49 E-mail
       

Klik op de link om een e-mail te versturen

Postadres 

  • Harmen Sytstrawei 7, 8915 HB Leeuwarden