Leeuwarden e.o.
Vogels
Op
zondag22mei202205:00

Vroege Vogelexcursie

Deze excursie is voor vroege vogels want de start is 5.00 uur in Het Houtwiel. Je maakt een wandeling van ongeveer drie uren, je ziet de zon opkomen en je hoort de eerste vogels zingen. Ben je zo’n vroege vogel? Meld je dan aan en ervaar hoe bijzonder dit vroege tijdstip is! Je zult liefhebbers van moerasgebieden zien of horen zoals: de roerdomp, waterral, baardmannetje, blauwborst, rietzanger, rietgors, snor en de bruine kiekendief. De excursieleiders vertellen ook over het ontstaan en de ontwikkelingen van dit natuurgebied.

Uw gids:
Jan de Boer
Uw gids:
Wijnand Jager

Algemene informatie

donderdag 7 april 2022 - 11:29
Extra Informatie: 

Duur van de excursie: ongeveer 3 uur
Locatie: het houtwiel onder Broeksterwoude
Deelname is gratis
Aanmelden via Wiske Overmaat

Neem je verrekijker mee
Draag lekkere wandelschoenen

Contactpersoon: