Leeuwarden e.o.
Vogels
Op
zondag27mei201805:00

Vroege Vogelexcursie

Deze excursie is voor vroege vogels want de start is 5.00 uur in Het Houtwiel. Ben je zo’n vroege vogel? Meld je dan aan en ervaar hoe bijzonder dit vroege tijdstip is! De natuur om je heen wordt wakker, de zon komt op en het wordt langzaam lichter. De eerste vogels beginnen te zingen. Je zult liefhebbers van moerasgebieden zien of horen zoals: de roerdomp, waterral, baardmannetje, blauwborst, rietzanger, rietgors, snor en de bruine kiekendief. De excursieleider vertelt ook over het ontstaan en de ontwikkelingen van het natuurgebied.

 

  • Datum: 27 mei 2018
  • Deelname is gratis.
  • Organisatie: Jan de Boer, Wijnand Jager en Durk Weijma
  • Locatie: Het Houtwiel onder Broeksterwoude 
  • Start: 05.00 uur
  • Inlichtingen en opgave bij: Durk Weijma, tel: 0514 – 57 13 18 / durkweijma@hetnet.nl   

 

Algemene informatie

zondag 27 mei 2018 - 05:00 tot 09:00
Locatie: 
Schwartzenbergloane 9
9108 AL Broeksterwoude
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image