Leeuwarden e.o.
Vogels
Op
zaterdag11mrt201714:00

Voorjaarsexcursie Sippenfennen

Een natuur- en cultuurhistorisch pareltje.

De vogelwerkgroep organiseert een excursie in de Sippenfennen. Waar komt deze naam vandaan? Fennen hebben hier volgens geograaf Meindert Schroor de betekenis van laag, zompig land. Sippe (zijpe, sipe etc) betekent: waterlozing, sloot of watergang. Samengevoegd: laag land dooraderd met een of meerdere watergangen. Toch waren er in de vorige eeuw ook delen van het gebied droog genoeg om vee te laten weiden en te gebruiken als hooiland. Uiteindelijk is een gevarieerd moerasgebied ontstaan met rietland, wilde planten, hooilandjes, bos, grasland en ondiep water met waterplanten. Libellen, waterjuffers, de zwarte els, diverse soorten wilgen en een mix van bos- en moerasvogels zoals: merel, tuinfluiter, winterkoning, zwartkop, goudvink, sprinkhaanzanger, rietzanger en rietgors voelen zich prima thuis in de Sippenfennen.


Omdat de rust in het gebied niet teveel moet worden verstoord, kunnen maximaal 10 personen deelnemen. Het de bedoeling de excursie zo stil mogelijk te laten verlopen.

 • Wanneer: Zaterdagmiddag 11 maart
 • Excursieleider: Teartse van der Zee
 • Start excursie: 14.00 uur op de (net nieuwe) parkeerplaats aan de Ottemaweg bij het begin van het Koekoekspaad.
 • Einde excursie: Rond 15:30
 • Aanmelding: Via email bij Corry van der Meer: corryvandermeer@gmail.com
 • Kosten: Geen
 • Mee te nemen: 
  • Verrekijker
  • Naar de weersomstandigheden aangepaste kleding
  • Laarzen of waterdichte wandelschoenen

 

Foto omslagfoto: Jan Tijsma 'Zwartkop'

Algemene informatie

zaterdag 11 maart 2017 - 14:00 tot 15:30
Locatie: 
Sippenfennen
Ottemaweg
Munein
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image