Leeuwarden e.o.
Vogels
Op
zaterdag29okt201608:00

Themaochtend Van Spitsbergen naar Sanfjirden

Op zaterdag 29 oktober a.s. houdt Klaas Visser een presentatie over zijn ‘Spitsbergen experience’ in juni jongstleden. Hij zal ons mee laten genieten van zijn ervaringen en van de beelden, die hij vastlegde tijdens zijn reis naar en bij het verblijf op Spitsbergen. Uiteraard zal de nadruk bij deze presentatie liggen op de vogels die hij tijdens zijn reis zag. Aansluitend aan de presentatie gaan we tijdens een excursie in de omgeving van Sandfirden, Oudega en Gaastmeer onder anderen de Kleine Rietganzen van Spitsbergen opzoeken. 

Excursiebegeleiders: Sieds Boersma en vrijwilligers IVN Leeuwarden. 

Indeling van de ochtend:

  • start presentatie (met koffie/thee/koek) rond 08.45 uur in ‘Herberch by ús thús’ aan de Breksdyk 42 in Oudega SWF.
  • Rond 10.30 uur start van de excursie per auto in het kleine rietganzengebied bij uitstek. 

Vertrek uit Leeuwarden: 08.00 uur. Carpoolen ** vanaf het parkeerterrein aan de Pieter Sipmawei in het Westeinde, Leeuwarden. Terug in Leeuwarden: omstreeks 13.00 uur. 

 ** Mocht je liever op eigen gelegenheid naar en van Oudega SWF gaan, vermeld dat dan s.v.p. bij je aanmelding! Om het aantal auto’s tijdens de excursie zoveel mogelijk te beperken, carpoolen we dan wel allemaal. 

Kleding: bij het weer aangepaste kleding en geschikt schoeisel. Laarzen zijn niet nodig. 

Neem als je ze hebt, je vogelgids, verrekijker en telescoop mee! 

Kosten voor IVN leden: € 9,00 (incl. de consumpties) 
Kosten voor niet-IVN leden: € 10,00. (incl. de consumpties)

Over te maken op rekeningnummer NL57 ABNA 0605 599 440 ten name van IVN Natuur- en Milieueducatie te Leeuwarden, met vermelding van “Van Spitsbergen naar Sandfirden 29 oktober 2016”.

In zijn presentatie zal Klaas onder anderen foto’s laten zien van de Kleine Rietgans. Het zou heel mooi zijn als we tijdens de excursie geringde Kleine Rietganzen in beeld krijgen. Met een beetje geluk kunnen we dan ter plaatse via de website www.geese.org nakijken waar en wanneer die ganzen zijn geringd en of ze al eerder zijn teruggemeld. 

Op de website www.vogelbescherming.nl en www.natuurkalender.nl is over de diverse vogelsoorten die op Spitsbergen voorkomen, naast afbeeldingen van de vogels en hun zang, achtergrondinformatie over de vogels te vinden, inclusief fenologie, broedgedrag, de timing van de trek en habitat, enz.. Bijvoorbeeld over de kleine rietgans, brandgans, witbuikrotgans, sneeuwgors, paarse strandloper, bontbekplevier, drieteenmeeuw. 

Opgave voor de themaochtend vóór 15 oktober 2016, met woonadres en telefoonnummer, bij Jan Kramer, via e-mail j.r.kramer@hetnet.nl of per telefoon 058-2121648. Definitieve opname op de deelnemerslijst volgt na ontvangst van de bijdrage op de IVN bankrekening. 

Maximaal 24 deelnemers! 

Bij het onverhoopt NIET doorgaan van de themaochtend, ontvang je uiterlijk op de voorafgaande donderdagavond per e-mail bericht. Check dus tijdig je In-box. Bij het niet-doorgaan wordt de betaalde bijdrage teruggestort op je rekening.

Deelnemers aan de door of namens IVN Leeuwarden e.o. georganiseerde activiteiten doen dat geheel voor eigen risico. IVN en/of de IVN-vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade -in welke vorm dan ook- van deelnemers aan IVN- activiteiten. 

 

Algemene informatie

zaterdag 29 oktober 2016 - 08:00 tot 13:00
Locatie: 
Herberch by us thus
Breksdyk 42
Oudega
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image