Leeuwarden e.o.
Vogels
Op
zaterdag26aug201711:30

Themacursus Steltlopers

De vogeltrek is eind augustus alweer in volle gang. De Friese Waddenkust is daarom een uitgelezen locatie voor de excursie steltlopers. De Waddenzee is tafeltje dekje voor miljoenen vogels die opvetten voordat ze aan hun grote reis naar het zuiden beginnen. Grote groepen vogels zoals: kluten, tureluurs, scholeksters, bergeenden, bonte strandlopers en steenlopers foerageren bij laag water. Het is een fantastisch gezicht als de vogels bij onraad massaal op de wieken gaan, dit gebeurt als roofvogel in de buurt is. Je leert de standvogels herkennen aan het gedrag, de vlucht, vorm van de snavel en/of verenkleed. Bij Zwarte Haan wacht mogelijk een tropische verrassing in de vorm van een aantal flamingo’s. Wil je alvast meer weten over de Waddenzee en de vogels? Kijk dan op de volgende site: http://www.beleefdewaddennatuur.nl/

  • Wanneer: Op 26 augustus, vertrek omstreeks half twaalf .
  • Docent/excursieleider: Henk Hiemstra
  • Organisatie: Tonny Biesterbosch en Anneke Zeinstra
  • Maximaal aantal deelnemers: 20
  • Kosten inclusief koffie/thee: € 8
  • Inlichtingen en opgave: Tonny Biesterbosch, tel 0582551876/ a.biesterbosch@hetnet.nl

Algemene informatie

zaterdag 26 augustus 2017 - 11:30 tot 18:00
Locatie: 
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image