Leeuwarden e.o.
Vogels
Op
zaterdag01sep201813:00

Excusie Steltlopers

De Vogelwerkgroep organiseert een excursie steltlopers aan de Friese Waddenkust. De vogeltrek is eind augustus alweer in volle gang. De Waddenzee is tafeltje dekje voor miljoenen vogels voordat ze aan hun grote reis naar het zuiden beginnen. Grote groepen vogels zoals: kluten, tureluurs, scholeksters, bergeenden, bonte strandlopers en steenlopers foerageren bij laag water. Soms wordt de rust verstoord door een roofvogel die ook op zoek naar voedsel is. Het is een fantastisch gezicht als de vogels dan massaal op de wieken gaan. Je leert de vogels herkennen aan het gedrag, de vlucht, vorm van de snavel en/of verenkleed.

Wil je alvast meer weten over de Waddenzee en de vogels die je gaat zien? Kijk dan op de volgende site: www.beleefdewaddennatuur.nl

 • Excursieleider:
  • Henk Hiemstra
 • Begeleiders:
  • Anneke Zeinstra(06 829 557 15) &
  • Tonny Biesterbosch(06 448 6 4203)
 • Start excursie:          
  • 13.00 uur Vertrekpunt carpoolplek Katholieke begraafplaats, Harlingerstraatweg 130, 8915 CP Leeuwarden. Vanaf hier wordt gecarpoold om het aantal auto’s zoveel mogelijk te beperken. Richtbedrag voor het meerijden € 4.- p.p. te betalen aan de chauffeur
 • Einde excursie
  • Rond 17.30 uur
 • Aanmelding
 • Kosten:
  • € 8.- (incl. koffie/thee bij een restaurant) over te maken op rekeningnummer: NL57 ABNA 0605 5994 40 t.n.v. IVN te Leeuwarden o.v.v. Excursie steltlopers. De aanmelding is definitief als de deelnamekosten zijn overgemaakt.
 • Mee te nemen:
  • Verrekijker of telescoop
  • Naar de weersomstandigheden aangepaste kleding
  • Laarzen of wandelschoenen

Algemene informatie

zaterdag 1 september 2018 - 13:00 tot 17:00
Locatie: 
Katholiek Begraafplaats (start carpool)
Harlingerstraatweg 130
8915 CP Leeuwarden
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image