Leeuwarden e.o.
Vogels
Op
zaterdag27aug202208:15

Excursie steltlopers

De vogelwerkgroep organiseert opnieuw de populaire excursie steltlopers aan de Friese Waddenkust. De vogeltrek is eind augustus alweer in volle gang. De Friese Waddenkust is daarom een uitgelezen locatie voor deze excursie. De Waddenzee is tafeltje dekje voor miljoenen vogels voordat ze aan hun grote reis naar het zuiden beginnen. Grote groepen vogels zoals: kluten, tureluurs, scholeksters, bergeenden, bonte strandlopers en steenlopers foerageren bij laag water. Je leert de standvogels herkennen aan het gedrag, de vlucht, vorm van de snavel en/of verenkleed. Wil je alvast meer weten over de Waddenzee en de vogels? Kijk dan op de volgende site: http://www.beleefdewaddennatuur.nl/

Excursieleider: 
Henk Hiemstra

Begeleider: 
Cisca Vaillant / 06 12743249

Start excursie:   
0815 uur 
vanaf de parkeerplaats bij de RK Begraafplaats Vitushof,                    Harlingerstraatweg 130, 8915 CP Leeuwarden. Vanaf hier wordt                        gecarpoold om het aantal auto’s zoveel mogelijk te beperken.                            Richtbedrag voor het meerijden € 5.- p.p. te betalen aan de chauffeur.             

Einde excursie: 
Rond 13:00 uur
                                   

Aanmelding:
Via email bij Cisca: vaillantcisca35@gmail.com

Kosten :
€ 10,- inclusief koffie/thee/koek bij restaurant The Friezinn in Westhoek.
Het  bedrag overmaken naar:  NL57 ABNA 0605 5994 40 t.n.v. IVN                      te Leeuwarden o.v.v. Excursie steltlopers.

De aanmelding is definitief als de deelnamekosten zijn ontvangen.

Mee te nemen: 
- Verrekijker of telescoop

- Naar de weersomstandigheden aangepaste kleding
- Laarzen of wandelschoenen

BontbekplevierenFoto: Martijn Bot

 

Uw gids:
Henk Hiemstra

Algemene informatie

maandag 12 juli 2021 - 23:32
Locatie: 
RK Begraafplaats Vitushof
Harlingerstraatweg 130
8915 CP Leeuwarden
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image