Leeuwarden e.o.
Vogels
Op
zaterdag31aug201910:30

Excursie steltlopers

aan de Friese Waddenkust

Excursie Steltlopers op zaterdag 31 augustus 2019

De vogelwerkgroep organiseert een excursie steltlopers aan de Friese Waddenkust. De vogeltrek is eind augustus alweer in volle gang. De Friese Waddenkust is daarom een uitgelezen locatie voor deze excursie. De Waddenzee is tafeltje dekje voor miljoenen vogels voordat ze aan hun grote reis naar het zuiden beginnen. Grote groepen vogels zoals: kluten, tureluurs, scholeksters, bergeenden, bonte strandlopers en steenlopers foerageren bij laag water. Je leert de standvogels herkennen aan het gedrag, de vlucht, vorm van de snavel en/of verenkleed. Wil je alvast meer weten over de Waddenzee en de vogels? Kijk dan op de volgende site: www.beleefdewaddennatuur.nl

Excursieleider: Henk Hiemstra

Begeleiders: Anneke Zeinstra, Ciska Vaillant en Tonny Biesterbos

Start excursie: 10.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de RK begraafplaats Vitushof; Harlingerstraatweg 130, 8915 CP Leeuwarden. Vanaf hier wordt gecarpooled om het aantal auto's te beperken. Richtbedrag voor meerijden €4 p.p. te betalen aan de chauffeur.

Einde excursie: Rond 15.30 uur

Aanmelden: Via e-mail bij Tonny Biesterbosch: a.biesterbosch@hetnet.nl

Kosten: €8,- (incl. koffie/thee bij restaurant) over te maken op rekeningnummer: NL57 ABNA 0605 5994 40 t.n.v. IVN Leeuwarden o.v.v. Excursie Steltlopers + naam. De aanmelding is definitief als de deelnamekosten zijn overgemaakt.

Mee te nemen: Verrekijker en/of Telescoop, laarzen of wandelschoenen en kleding naar de weersomstandigheden.

 

Foto bonte strandloper: Jan Tijsma

Algemene informatie

Bonte Strandloper
zaterdag 31 augustus 2019 - 10:30
Locatie: 
RK Begraafplaats Vitushof
Harlingerstraatweg 130
8915 CP Leeuwarden
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image