Leeuwarden e.o.
IVN
Op
woensdag27mrt201919:30

Algemene Leden Vergadering

afdeling IVN Leeuwarden e.o.

Algemene Ledenvergadering IVN Leeuwarden e.o.

Aansluitend thema lezing van Harrie Bosma over otters

2018 is een veelbewogen jaar geweest. Zowel binnen IVN als ook onze eigen afdeling is er veel veranderd. Soms in positieve zin. Andere keren heeft het ons helaas zorgen opgeleverd.


Zoals bijvoorbeeld het niet langer kunnen uitbrengen van het Leeuwenboekje. Ook voor 2019 zijn de gevolgen merkbaar. Gevolgen die de toekomst van onze afdeling direct raken en zelfs wat onzeker maken. Om alle informatie met u te delen nodigt het bestuur u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering.


In ieder geval komen aan bod:
• Verslag ALV 2018 | Verenigingsverslag 2018
• Financieel verslag 2018 | Begroting 2019
• Veranderingen: wat zijn de gevolgen voor onze afdeling
• Vacatures: wat heeft IVN Leeuwarden e.o. nodig om te kunnen blijven bestaan?
• Rondvraag | Sluiting

Lezing OttersNamens het bestuur hoop ik u te mogen verwelkomen op 27 maart a.s.
Graag tot dan!


Met vriendelijke groet,

Bestuur IVN Leeuwarden e.o.

Algemene informatie

woensdag 27 maart 2019 - 19:30
Locatie: 
Eeltje's Hiem
P. Sipmawei 11
Leeuwarden
Nederland
Google Maps image