Welkom bij IVN Leek-Nietap

Geachte bezoeker,
hartelijk welkom op onze IVN afdelingswebsite.
IVN-Leek-Nietap is een bloeiende afdeling en biedt u een scala aan activiteiten. Op deze website leest u over ons; wie we zijn, wat we doen, maar vooral ook wat wij u te bieden hebben.
 

 

Korte geschiedenis

De IVN-afdeling Leek-Nietap is na een 'doorstart' aan het begin van deze eeuw weer een actieve afdeling en bestaat op dit moment (1-1-2019) uit 161 leden.

IVN afdeling Leek-Nietap is een al ruim 65 jaar bestaande IVN-afdeling. Omstandigheden maakten dat de afdeling aan het eind van de vorige eeuw nauwelijks nog actief was. De vijftigste verjaardag van de afdeling was reden om met behulp van het IVN-consulentschap een Natuurgidsencursus op te starten. Naast de afdeling Leek-Nietap namen hier ook de IVN-afdelingen Roden en Peize aan deel. Deze natuurgidsencursus werd afgerond in september 2002 en leverde in totaal 19 nieuwe natuurgidsen voor deze regio op. De helft daarvan is lid van de afdeling Leek-Nietap.
Ook in later jaren breidde de groep gidsen zich uit met o.a. diploma's op het gebied van broedvogelmonitoring en diploma's als IVN-watergids.

Inmiddels is er weer een actief bestuur en de afdeling bruist van de activiteiten.

Er zijn volop contacten met naburige IVN-afdelingen, waarmee wordt samengewerkt, zowel op cursusgebied als op het gebied van activiteiten.
Zo is gedurende 2013-2014 in samenwerking met IVN-Grootegast e.o. opnieuw een groep Natuurgidsen opgeleid.
Van hen behaalden 21 deelnemers medio juni 2014 het diploma.
En eveneens in samenwerking met IVN-Grootegast e.o. is in de eerste maanden van 2015 een groep van 11 Jeugnatuurbegeleid(st)ers opgeleid. Ook zij ontvingen hiervoor een diploma.

Al deze mensen staan in wisselende samenstelling tot uw beschikking bij een keur aan activiteiten.

Sinds 2006 is de afdeling aangesloten bij de Natuur- en Milieufederatie Groningen. Zie hiervoor: www.nmfgroningen.nl.