Vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep, opgericht in 2015 en inmiddels met een flink aantal leden (19) een zeer actieve groep, onder leiding van Theo Wösting en Bonno Perdok.

De in 2016 geformuleerde doelen van de werkgroep zijn:
- Meer kennis opdoen (o.a. leren van elkaar)
- Kennisoverdracht (kennis delen) binnen de groep, maar ook aan derden
- Laagdrempelige educatie aanbieden aan derden (bijv. scholen)
- Natuurbeleving/genieten met de groep
- Natuurbeleving delen met derden
- Bijdragen leveren aan natuurbeheer: 
een aantal werkgroepleden doet dat al door bijv. vogeltellingen, maar je zou daarnaast ook kunnen denken aan inventarisatie-activiteiten in een bepaald gebied (een soort kwalitatieve monitoring van de natuurontwikkeling in zo’n gebied)

Zie hier  voor een (ver)korte versie van het jaarverslag van de werkgroep over 2018.

Ieder jaar wordt er een programma/activiteitenlijst opgesteld.

Begin 2019 is er o.a. voor de derde maal wegens grote belangsteling een vogelherkenningscursus voor beginners georganiseerd. De cursus van 2019 is met name gericht op het herkennen van volgelgeluiden.
Het voornemen is om tenminste één keer per maand een excursie of activiteit te plannen.
Het voorlopige, nog nader in te vullen, excursieoprogramma voor 2019 volgt hieronder.
Voor deelname aan de open activiteiten kunt u zich, mits nog plaats, aanmelden bij de coördinator van de werkgroep (zie onderaan de pg.).

WAT/WAAR WANNEER KENMERK VOOR WIE
Vogelcursus gericht op geluiden Vanaf 25 febr.

5 theorieavonden
3 praktijkochtenden

open
Weidevogels in de omgeving van Wommels (Fr.) april In dit deel van Friesland bevinden zich nog rijke weidevogelgebieden Wg
Fochtelërveen
Natuurmonumenten
Begin mei

Boomvalken, roodpootvalken
en misschien ook wel kraanvogels

Wg
Onlanden (2x) Medio mei Een morgen- en een
avondwandeling
Wg
Bootexcursie
Leekstermeer
Eind mei
(07.00 uur)
Vogels vanuit een
ander perspectief
Wg
Onnerpolder 1/2 juni Avondwandeling:
Op zoek naar (het geluid van) Rallen
Wg
Kraanvogels bij
Diepholz (D.)

sept/okt
(niet op za/zo)

De sensatie vamn grote aantallen kraanvogels die zich verzamelen op hun slaapplaatsen Wg
Vogelschedels Nov. Cursus:
Identificeren van vogels a.d.h.v. schedels
Open
Vogels tellen Hele jaar Enkele leden van de werkgroep houden zich bezig met tellen van vogels. Meedoen kan in overleg. Wg

De werkgroep zoekt naar samenwerkingsverbanden met vogelwerkgroepen van andere afdelingen en met natuurbeheerorganisaties die in onze regio actief zijn.
Ook willen men actief diensten (o.a. het organiseren/begeleiden van excursies ) gaan aanbieden in de regio.

Heb je zin om mee te doen? Word dan lid van de werkgroep door je per mail aan te melden bij Theo Wösting; t.wosting@upcmail.nl