Verslag Vogelwerkgroep 2016

Verslag Vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep heeft in 2016 een aantal activiteiten georganiseerd, waarbij er een paar (door weersomstandigheden of concurrentie van feestdagen) moesten worden geannuleerd. Zo moest in januari een excursie in de Onlanden door de verwachte sneeuwval worden geannuleerd, en bleek de excursie in maart naar Nanninga’s Bosch samen te vallen met de paasdagen. Beide excursies zijn uiteindelijk later in het jaar (april en mei) toch gerealiseerd. In februari hebben we een presentatie over roofvogels gehad met Koen ten Cate, en in juni hebben we met Aaldrik Pot in het Drents Friese Wold de nachtzwaluwen beluisterd. In november is er tenslotte nog een excursie in het Lauwersmeergebied geweest.

Samen met de afdeling Grootegast hebben we een cursus “Vogels herkennen voor beginners” opgezet, waar enthousiast op is ingeschreven en zelfs is overschreven. Diverse mensen moesten wij teleurstellen. De cursus loopt inmiddels.

In september hebben we in een werkgroepvergadering afgesproken dat we in 2017 door willen gaan met het regelmatig (zo mogelijk maandelijks) organiseren van activiteiten, en dat we willen proberen tot samenwerking/uitwisseling met vogelwerkgroepen van andere afdelingen te komen.