Mogelijkheid voor bedrijven

Indien u als bedrijf het aanbod aan activiteiten of de gedachte achter het IVN -aandacht schenken aan natuur en milieu dicht bij de eigen woonomgeving- u aanspreekt, dan kunt u naast de elders genoemde mogelijkheden van donatie of periodieke schenking, ook gebruik maken van de mogelijkheid tot adverteren in ons afdelingsblad “de Wielewaal” .
Het blad verschijnt 3 maal per jaar in een oplage van 180 st.
Zie hiervoor De Wielewaal.

Onderstaand ziet u te tarieven die wij rekenen advertenties.

Advertentie in 'De Wielewaal' van 1/2 pagina A4 € 100,00 p.j.
Advertentie in 'De Wielewaal' van 1/4 pagina A4 €   50,00 p.j.
Advertentie in 'De Wielewaal' van 1/8 pagina A4 €   25,00 p.j.

Heeft u interesse in het plaatsen van een advertentie in ons afdelingsblad; dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester: weitsmh@ziggo.nl