Jaarverslag plantenwerkgroep 2016

Verslag plantenwerkgroep
 

De volgende gebieden hebben we geïnventariseerd:
-Landgoed Nienoord (Gemeente Leek),
-Lettelberterpetten (Groninger Landschap),
-Natuurschoonbos in Nietap,
-Wilgenpad in Boerakker, eigendom van de Stichting Boer en Natuur
 

De nadruk lag op het landgoed Nienoord. In verband met een verzoek van de gemeente Leek is de plantengroei op het landgoed Nienoord in 2015 en 2016 geïnventariseerd. Enkele zeldzame plantensoorten zijn: schedegeelster, het valkruid (Arnica) en het veenreukgras. In een poldersloot is een fraaie kwelvegetatie van waterviolier en holpijp aangetroffen. In het voorjaar van 2017 wordt een rapportage aan de gemeente uitgebracht. Naast een beschrijving van de vegetatie worden ook inrichting- en beheersuggesties opgenomen.

Dit rapport kan mede als basis dienen voor een door de gemeente op te stellen beheervisie voor het landgoed.

Van de overige gebieden, die éénmaal zijn bezocht, zijn geen volledige inventarisatie-overzichten gemaakt. Ik meld enkele opvallende zaken. In het Natuurschoonbos (bezocht op 12 mei) is het muskuskruid niet meer op de bekende groeiplaats gevonden. Het natuurgebied aan het Wilgenpad wordt niet meer zo goed beheerd. Er staat veel opslag van jonge bomen. De Lettelberterpetten zijn op 2 juni onder begeleiding van plantenkenner Peter Vos bezocht. Van hem hebben we diverse “lastige” planten leren determineren.

Eind december hebben we meegedaan aan de landelijke eindejaars-plantenjacht. We vonden 9 bloeiende plantensoorten in Nienoord.