De Wielewaal nr. 1 t/m 19

Op deze pagina vindt u onze oudere afdelingsbladen, aflopend vanaf nr. 19  naar nr. 1

Drie maal was ons afdelingsblad gewijdt aan een speciaal thema.
Het oktobernummer 2010 van de Wielewaal, ter gelegenheid van ons 60-jarig jubileum, voor de eerste keer in het Wielewaalbestaan geheel in full-colour uitgevoerd als magazine met als hoofdonderwerp: Biodiversiteit.

Het oktobernummer van 2007 is als themanummer vrijwel geheel gewijd aan het polderlandschap ten noorden van de snelweg A7 bij Leek-Tolbert. Als afdeling hebben wij de groene maand gebruikt om aandacht te vestigen op dit wat 'vergeten' gebied ten noorden van de snelweg. Hiervoor organiseerden we een symposium en er verscheen een beschreven fietsroute "Fietsroute tussen Vredewold en Langewold" door dit cultuurhistorische rijke gebied.

Het oktobernummer uit 2006 is een themanummer vrijwel geheel gewijd aan het wetland Leekstermeer, met nog enkele andere 'natte' rapportages. Tijdens de opening van de Groene Maand 2006 legde IVN Leek-Nietap een statement neer waarin we de ambitie uitspreken om het oorspronkelijke natuurbeeld; laagveenmoeras, weer terug te laten keren binnen de kaden van het gebied Lettelberter petten en Lettelberter bergboezem.Dit betekent herstel van oude grondwaterstromen, grondwatertrappen en kweldruk. Wij kiezen voor het vasthouden van gebiedseigen water en hogere waterpeilen in zomer en winter. Inlaat van IJsselmeerwater moet voorkomen worden. Wij kiezen voor een gehele biotoop, het 'smalle' natuurstreefbeeld laagveenmoeras levert een zeer 'brede' natuurwinst op. Verloren gegane natuurwaarden (zoals moeraskartelblad, krabbescheer, roerdomp, zwarte stern, kemphaantje, watersnip, bever, visotter, waterspitsmuis, kwabaal, modderkruipers, ringslang, heidekikker en groene glazenmaker) moeten weer een kans krijgen. Ganzen en weidevogels kunnen hierbij meeliften, maar zijn niet prioritair. De in 'de Wielewaal"' van oktober 2006 opgenomen uitgebreide toelichting is integraal opgenomen op onze site. U vindt deze bij:  statement.  Kijk hier ook voor meer informatie over de inmiddels gerealiseerde toekomst van het wetland Leekstermeer,

volgnr.

De Wielewaal

 
jaargang 10, nr. 19 de_wielwaal_oktober_2010.pdf Thema-jubileumnummer Biodiversiteit
jaargang 10, nr. 18 de_wielewaal_april_2010.pdf  
jaargang 9, nr. 17 de_wielewaal_oktober_2009.pdf
jaargang 9, nr. 16 de_wielewaal_april_2009.pdf  
jaargang 8, nr. 15 de_wielewaal_oktober_2008.pdf  
jaargang 8, nr. 14 de_wielewaal_april_2008.pdf  
jaargang 7, nr. 13 de_wielewaal_oktober_2007.pdf Themanummer "Tussen Vredewold en Langewold"
jaargang 7, nr. 12 de_wielewaal_april_2007.pdf  
jaargang 6, nr. 11 de_wielewaal_oktober_2006.pdf Themanummer Wetland Leekstermeergebied
jaargang 6, nr. 10 de_wielewaal_april_2006.pdf  
jaargang 5, nr.   9 de_wielewaal_oktober_2005.pdf  
jaargang 5, nr.   8 de_wielewaal_april_2005.pdf  
jaargang 4, nr.   7 de_wielewaal_oktober_2004.pdf  
jaargang 4, nr.   6 de_wielewaal_april_2004.pdf  
jaargang 3, nr.   5 de_wielewaal_oktober_2003.pdf  
jaargang 3, nr.   4 de_wielewaal_april_2003.pdf  
jaargang 2, nr.   3 de_wielewaal_oktober_2002.pdf  
jaargang 2, nr.   2 de_wielewaal_april_2002.pdf  
jaargang 1, nr.   1 de_wielewaal_september_2001.pdf