Contact Leek Nietap

Contact met IVN Leek-Nietap krijgt u op volgende manieren:

via het algemene e-mailadres: info.ivnleeknietap@gmail.com

met de voorzitter dhr. Gerrit Schoonman via:
ggjs@outlook.com        of   tel.nr.:   06-12672180

met de secretaris dhr. Herman de Meijer via:
meysie@telfortglasvezel.nl             of   tel.nr.    0594-517794

met de penningmeester a.i. dhr. Herman de Meijer via:
meysie@telfortglasvezel.nl
Het rek.nr. van IVN Leek-Nietap is: NL42RABO 0335 1844 48            
 

Bestuur

Om helemaal volledig te zijn volgt hier de huidige bestuursamenstelling.
Het afdelingsbestuur mag uit 7  leden bestaan. Op dit moment zijn er enige plaatsen vacant.

Samenstelling bestuur

Voorzitter dhr. Gerrit Schoonman ggjs@outlook.com

Secretaris /
Penningmeester a.i.

dhr. Herman de Meijer meysie@telfortglasvezel.nl
Penningmeester vacant  
Lid mw. Edith Barf - Kämink edithbarf@online.nl
Lid mw. Alice Botma - Wassink alicebotmawassink@planet.nl
Lid vacant  


Overige functies:

- Ledenadministratie en webbeheer
  dhr. Herman de Meijer
  meysie@telfortglasvezel.nl

- Redactie afdelingsblad 'De Wielewaal':
  mw. Nynke Tacoma, mw. Edith Barf,
  dhr. Kees Rosier en  jeugdredacteur Wouter Barf
  wielewaal.leek@gmail.com

-Financieel administrateur:
 dhr. Bé van der Veen