Corona regels Jeugd

Wat betekent dit voor JEUGD IVN ?

 

Het plan van aanpak wordt opgesteld en overlegde met gemeente/buurtcoach. De leiding en kinderen kunnen deelnemen op vrijwillige basis. Kinderen wordt gevraagd om eigen drinken mee te nemen.

Accommodatie: De keuken en grote zaal etc. blijft gesloten. De kinderen komen samen onder het afdak aan de achterkant van het gebouw. Alle activiteiten zullen buiten plaatsvinden.

Activiteit:

Start: Indien de kinderen met de auto/fiets worden gebracht, kunnen ze  worden afgezet op de grote parkeerplaats bij de volkstuinen of op een afgesproken plaats. Deze plek zal voldoende ruimte moeten hebben om met een aantal auto's te kunnen manouvreren.

Zij zullen door de leiding daar worden opgevangen. Ouders moeten bij hun auto blijven en mogen NIET mee en houden de 1,5 m social distance in acht.

Kom niet eerder dan 10 minuten voor de start van het programma

Einde: Na afloop lopen de kinderen zelfstandig naar de ouders. Ouders dienen de 1,5 m social distance in acht te nemen.

Tijdens: Tijdens de activiteiten zal de leiding de kinderen begeleiden. Ouders  en/of andere familieleden en belangstellenden mogen hierbij niet aanwezig zijn,.

De leiding onderling zal onderling de social distance van 1,5 m handhaven.

 Zowel leiding als kinderen blijven thuis en nemen niet deel aan de activiteit bij verkoudheidsklachten.  Is er iemand in je huishouden die benauwdheidsklachten en/of koorts heeft, dan komt het kind ook zeker niet naar het IVN.

Spreek elkaar aan op deze maatregelen !!! Indien er sprake is van ongewenst gedrag, dan graag een bericht naar secretaris@ivnlaarbeek.nl.

De voorgeschreven RIVM-richtlijnen blijven we in acht nemen, en ook de berichtgeving vanuit de overheid blijven we nauwgezet volgen.

De gemeente/buurtsportcoach attendeert ons op een zero-tolerance beleid op naleving van de maatregelen, dit betekent dat wanneer je de afspraken niet naleeft de toestemming door de gemeente/buurtsportcoach voor IVN weer wordt ingetrokken.

Handhaving vanuit de gemeente en het bestuur komt controleren.

Wij, als bestuur, hopen dat iedereen zich aan deze afspraken/maatregelen houdt, zodat onze kids weer fijn met in de natuur bezig kunnen zijn ! 

 

Zijn er nog vragen, aanvullingen, opmerkingen, etc, dan horen wij dat graag. Overleg met de leiding, of stuur een mail naar  secretaris@ivnlaarbeek.nl