Laarbeek
Natuur
Op
zondag24mrt201910:00

Publiekswandeling: Ruweeuwsels

Op deze zondag de 24e maart zal het IVN Laarbeek een wandeling houden in de Ruweeuwsels , die in het teken van het voorjaar zal staan. Gidsen van het IVN zullen deze verzorgen.

De Ruweeuwsels vormen ’n gebied met grote ecologische waarde. Het scoort hoog voor onder meer hogere planten, mossen, paddestoelen, vlinders, mollusken en vogels. In het voorjaar is het zeer bekend vanwege de weelderige bloei van bosanemonen , speenkruid en grote muur, die dan hele tapijten vormen. Het reservaat bestaat voornamelijk uit rijk loofhoutbos (broekbos) met enkele bosweitjes.

De grond is vochtig en voedselrijk en er is een gradiënt van vochtig naar droog. Het gebied is vanaf het einde van de 19e eeuw tot ongeveer 1950 gebruikt voor populierenteelt.

Na de Tweede Wereldoorlog werden de meeste oude bomen geveld. Slechts enkele oude beuken herinneren aan deze tijd. Tegenwoordig is het in beheer bij het Brabants Landschap.

Er zijn vaak allerlei bijzondere dieren te zien, o.a. vogels zoals de zwarte specht , de kleine bonte specht, de havik, sperwer en bosuil.

 

De wandeling in de Ruweeuwsels begint om 10.00 uur en zal  ongeveer twee uur duren. De wandeling zal beginnen bij de brug van Sluis 5 aan het Achterbosch te Lieshout.

Algemene informatie

zondag 24 maart 2019 - 10:00 tot 12:00
Locatie: 
Sluis 5 Lieshout
Nederland
Google Maps image