Laarbeek
Bloemen & Planten
Op
zondag28mei201710:00

Publiekswandeling Moorselen

Op zondag 28 mei zullen gidsen van het IVN proberen weer een boeiende wandeling voor U te verzorgen.  Ditmaal zal de wandeling vertrekken vanaf het tennispark tussen Lieshout en Mariahout aan Provinciale Weg 22 te Lieshout.

De omgeving van Moorselen zal op deze dag worden bezocht.
Voor de landbouw was dit gebied de Moorselen niet geschikt, en daarom is het ontsnapt aan ontginning, en is het in eigendom van de gemeente gebleven. Het streven is nu om dit gebied zich te laten ontwikkelen tot blauwgrasland. De blauwachtige kleur van de verschillende zeggesoorten die hier voorkomen, zijn er de oorzaak van, dat dit soort voedselarme graslanden blauwgraslanden worden genoemd. In de voedselrijke omgeving van Laarbeek is dit voedselarme gebied dus heel uitzonderlijk.

In het gebied komen wel zo’n 200 bomen, struiken, zeggesoorten, grassen, russen, biezen en planten voor. Verder is er ’n unieke bevolking van vogels, waaronder de watersnip, en in sommige jaren broedt ook het porseleinhoen hier. Verder bijv. de rietgors, de bosrietzanger en de kleine karekiet. In de omgeving zitten weidevogels als de kievit.

Misschien zal ook het gebied het Keelgras worden bezocht. Vroeger was het ’n moerassig gebied, maar daar is niet zo veel meer van over. Het grootste stuk is in de jaren ’60  door de in die tijd nog onafhankelijke gemeenten Aarle-Rixtel, Lieshout, Beek en Donk en Stiphout gebruikt als vuilnisstortplaats. De vuilnisstortplaats is al meer dan 30 jaren niet meer in gebruik, en de stortplaats werd bedekt met een dikke laag zand, die afkomstig was uit de toenmalig uitgegraven visvijver van Lieshout. De vuilnisbelt werd aangeplant met inheemse loofboomsoorten. Het werd een natuurbos en geen productiebos. Voornamelijk staan er populier, es, meidoorn, vlier, wilg en Spaanse aak . De grond is kalkrijk, en daarom komen veel huisjesslakken voor. Vaak kan men in het Keelgras de lijstersmidsen zien. Kapotgebroken slakkenhuizen rondom een steen, dakpan, houtstomp of ander hard voorwerp zijn maaltijdresten van zanglijsters. Met elke nieuw gevangen slak vliegt de zanglijster naar dit aambeeld terug om het huisje stuk te slaan. Er kunnen enkele, maar ook honderden stukgeslagen slakkenhuizen bij zo’n smidse liggen. Steeds vaker wordt dit kraken van slakkenhuizen ook gezien bij merels die de kunst van de lijsters hebben afgekeken.

Onder leiding van de IVN-gidsen is er op deze 28e mei de gelegenheid om ’n boeiende wandeling mee te maken, die vanaf 10 uur ongeveer twee uur zal duren, dus tot ongeveer 12 uur.

 

Algemene informatie

zondag 28 mei 2017 - 10:00 tot 12:00
Locatie: 
Tennispark
Provinciale weg 22
Lieshout
Nederland
Google Maps image