Laarbeek
Landschap
Op
zondag15okt201710:00

Publiekswandeling Het Hof van Lieshout

Het IVN Laarbeek zal op 15 oktober een publiekswandeling organiseren in een gebied, waar nog niet zo vaak een IVN-wandeling is gehouden. Bij deze wandeling zullen behalve IVN-gidsen ook heemkundegidsen aanwezig zijn, zodat U zowel over de natuur als over de cultuur allerlei leuke aspecten van dit fascinerende gebied aan de weet kunt komen.

De wandeling zal worden gehouden op zondag 15 oktober van 10:00 uur tot ongeveer 12:00 uur. Het vertrek zal plaatsvinden bij de boerderij ’t Hof 1 te Lieshout.

Het Hof is de oudste nederzetting van Lieshout, daar waar tot 1800 zich ook de eerste kerk van Lieshout bevond, en waar Lieshout in de Middeleeuwen is ontstaan. Het contrast tussen het Hof met zijn landbouwgrond en het zuidelijk gelegen bos is duidelijk te zien. Typisch is, dat de grens tussen landbouwland en bos  precies dezelfde is als in de Middeleeuwen de grens tussen landbouwland en heide. De zogenaamde Molenheide is nl. in de loop van de 19e en 20e eeuw beplant geraakt met vnl. grove den. In de bossen broeden hier onder andere roofvogels en spechten . Lieshout groeide al die tijd alleen in noordelijke richting, culminerend in het ontstaan van Mariahout. Maar in het zuiden bleef de grens van de ontginning dezelfde, en werd de heide alleen tot bos getransformeerd, niet tot landbouwgrond, zoals veel verder noordelijk wel gebeurde, waar Mariahout uiteindelijk ontstond.

Toch is de overgang van landbouwgrond naar bos hier zachter dan bij de Mariahoutse bossen, omdat beplantingselementen zoals lanen en houtwallen hier bij het Hof doorlopen tot in het bos. Hier ligt ook nog de oude doorgaande weg van Lieshout naar Gerwen. Pas in de 19e eeuw werd de huidige harde weg aangelegd door lager gelegen gebied. Over de oude zandkoppen liep de oude verbinding, waarlangs nog overblijfselen uit de Romeinse tijd zijn gevonden.

Het kan een mooie belevenis zijn in deze oude omgeving rond te dwalen, waar de natuur en de stilte nog zeer aanwezig kunnen zijn ondanks de nabijheid van twee grote steden.

Algemene informatie

zondag 15 oktober 2017 - 10:00 tot 12:00
Locatie: 
Het Hof 1
Lieshout
Nederland
Google Maps image