Laarbeek
Landschap
Op
zondag12nov201710:00

Publiekswandeling Grotel

Op deze zondagochtend de 12e november zal het IVN Laarbeek een excursie verzorgen in Grotel. Het schitterende landschap van de Grotelse Heide blijkt in elk jaargetijde de moeite waard te zijn. De deskundige begeleidsters en begeleiders van het IVN zullen U rondleiden over de stille pracht van de Grotelse Heide. Hier zijn vele verschillende soorten landschappen te zien. Heide, naaldbos, droog loofbos met berken en zomereiken, nat loofbos met zwarte els en es en hier en daar ’n schietwilg, cultuurgrasland, soortenrijk grasland, halfnat heide-grasland, akkerland, kapvlakten en andere zijn hier in al hun diversiteit te bewonderen. De open gebieden en de bosgebieden wisselen elkaar af en geven het landschap een exotische tint. Door dit alles heen stroomt de Esperloop, een authentieke heidebeek met steile oevers en schoon en ijzerrijk water met kans op de ijsvogel.

Het lijkt hier steeds mooier te worden. De Snelle Loop, waarin de Esperloop uitkomt, heeft enige tijd geleden een natuurlijke verkaveling ondergaan. Hier wordt ’n ecologische verbindingszone gevormd, en krijgt de natuur ’n geweldige uplift. 
Deze keer zal er een algemene herfstwandeling worden gehouden. We besteden aandacht aan de natuur die zich terug trekt en zich voorbereidt op de winter. We gaan aandacht besteden aan sporen en misschien nog een beetje aan paddestoelen , van welke er normaalgesproken vele soorten in de Grotelse Heide voorkomen, maar die nu nagenoeg weg zijn. 
De wandeling zal om 10 uur beginnen, en zal tot ongeveer 12 uur duren. De start van de wandeling zal zijn bij de parkeerplaats naast Grotels Hof, Grotel 5,  te Bakel .

Tot ziens op deze zondag 12 november, waarop men weer de kans heeft op ’n heel bijzondere natuurbeleving. De foto is gemaakt door Leo van den Heuvel en laat het mannetje roodborsttapuit zien. Die kan men nog steeds ontmoeten in de Grotelse Heide, want vanwege het warmer wordende klimaat blijven er steeds meer in Nederland overwinteren
 

Algemene informatie

zondag 12 november 2017 - 10:00 tot 12:00
Locatie: 
Parkeerplaats naast Groteslhof
Grotel 5
Bakel
Nederland
Google Maps image